Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bezpłatne porady prawne w Centrum w Bydgoszczy 12 Februar 2014 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne porady prawne.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum przy ul Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, von 1 marca do 31 Mai, 
w każdy poniedziałek in Stunden 12:00 tun 14:00, in pokoju Nein. 1.
Porad udzielać będzie Pan Tomasz Gaweł radca prawny ,

Można uzyskać porady z zakresu:

Prawa pracy:

 • podejmowanie zatrudnienia,
 • zwolnienia
 • spory z pracodawcami
Prawa gospodarczego i podatkowego:
 
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • wybór form opodatkowania
 • dotacje
Porady ogólne:
 
 • spory z ZUS
 • ubezpieczenia
 • odszkodowania
 • inne np. alimenty
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung