The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezpłatne porady prawne w Centrum w Bydgoszczy 12 February 2014 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne porady prawne.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum przy ul Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, from 1 marca do 31 May
w każdy poniedziałek between the hours of 12:00 do 14:00, in pokoju No. 1.
Porad udzielać będzie Pan Tomasz Gaweł – solicitor ,

Można uzyskać porady z zakresu:

Prawa pracy:

 • podejmowanie zatrudnienia,
 • zwolnienia
 • spory z pracodawcami
Prawa gospodarczego i podatkowego:
 
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • wybór form opodatkowania
 • dotacje
Porady ogólne:
 
 • spory z ZUS
 • ubezpieczenia
 • odszkodowania
 • inne np. alimenty
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance