La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezpłatne porady prawne w Centrum w Bydgoszczy 12 Février 2014 imprimer

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne porady prawne.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum przy ul Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, à partir de 1 marca do 31 Mai, 
w każdy poniedziałek en heures 12:00 faire 14:00, à pokoju Non. 1.
Porad udzielać będzie Pan Tomasz Gaweł radca prawny ,

Można uzyskać porady z zakresu:

Prawa pracy:

 • podejmowanie zatrudnienia,
 • zwolnienia
 • spory z pracodawcami
Prawa gospodarczego i podatkowego:
 
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • wybór form opodatkowania
 • dotacje
Porady ogólne:
 
 • spory z ZUS
 • ubezpieczenia
 • odszkodowania
 • inne np. alimenty
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale