Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projektodawca z Włoch poszukuje partnerów do współpracy 18 Februar 2014 drucken

Stowarzyszenie Centro Italiano Opere Femminili SalesianeFormazione Professionale przygotowuje obecnie projekt na konkurs w ramach Programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 - 2013 (Fundamental rights and citizenship 2007-2013)” i poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy.

Celem przedsięwzięcia  jest podniesienie wiedzy na temat zjawiska rasizmu i dyskryminacji w systemie edukacji i szkoleń zawodowych oraz zaadaptowanie efektywnych i „szytych na miarę” kursów/szkoleń oraz narzędzi podnoszenia świadomości w celu rozpoznania tych zjawisk, walki z nimi,  a następnie raportowania odniesieniu do wszystkich zaangażowanych grup docelowych (uczniów, nauczycieli/trenerów).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w załączonej Fiszce projektowej. Dodatkowo w załączeniu znajdą Państwo także Dokumentację Konkursową w ramach Programu „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo 2007 – 2013”.

Termin składania wniosków na konkurs upływa 12 Marke 2014 r. Zainteresowane podmioty proszone są o jak najszybszy kontakt z Panią Laurą Bianconi (so. 06 5729911 – fax. 06 45210030, ">lbianconi małpa ciofs-fp kropka org –www.ciofs-fp.org, Area Progettazione CIOFS-FP, Via di San Saba, 14 - 00153 Roma).

Pobierz: Fiszka Projektu

 

Pobierz: Opis ProgramuFUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung