The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów z Polski do współpracy 18 February 2014 print

Instytucja non profit w Szwecji poszukuje do współpracy instytucji z Polski mających doświadczenia we współpracy z grupą docelową i tematami wskazanymi w projekcie. W przypadku projektów szwedzkich partnerzy najpierw realizują projekt wstępny, w czasie trwania którego poszukują potencjalnych partnerów (rozeznanie rynku), a dopiero kolejnym etapem jest zawiązywana faktyczna współpraca ponadnarodowa i realizowany jest właściwy projekt z partnerami. Instytucja szwedzka o charakterze podobnym do polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Göteborg, oferuje osobom/obywatelom Göteborga różne usługi w dziedzinie Społecznej takich jak wsparcie dla bezdomnych, osób uzależnionych, zagrożonych przemocą dzieci i wiele więcej. Administracja prowadzi różne działania rehabilitacyjne i profilaktyczne. Domy Aktywności (Activity house) (są cztery w mieście) mają na celu wspieranie osób z chorobami psychicznymi, tworząc wartościowe miejsca pracy, powodując interakcje społeczne oraz wsparcie umożliwiające znalezienie odpowiedniej drogi do pracy lub nauki. Grupą docelową tych działań są osoby w wieku 18-65 lat. Ludzie, którzy są w sytuacjach, które sprawiają, że trudniej im uzyskać skuteczny dostęp do edukacji formalnej w całym tradycyjnym systemie szkolnictwa i do wejścia na rynek pracy. Domy Aktywności oferują zajęcia w dni powszednie, jak różne kursy, wspólne obiady, spotkania z innymi ludźmi, słuchanie myearski, czytanie gazet, itp. Domy są rozrzucone w różnych częściach miasta (liczące 500,000 ). W każdym domu są też grupy pracujące z wspieranymi szkoleniami zawodowymi. Domy aktywności współpracują z innymi partnerami, np. pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami psychiatrii , trenerami pracy. Krótki opis międzynarodowej współpracy: 1. Problemy do rozwiązania (uzasadnienie potrzeby współpracy ponadnarodowej) Celem projektu jest zwrócenie uwagi na naszą grupę docelową, osób z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnych, age 18-35 . Chcemy pokazać, że wielu z nich jest twórcza i artystycznie uzdolniona. Ci młodzi uczestnicy projektu potrzebują areny, gdzie ich umiejętności mogłyby być zauważone czy pokazane szerszej publiczności, umiejętności, które nie są konieczne rękodziełem. Celem jest, aby otrzymali oni wsparcie konieczne do osiągnięcia swoich własnych celów. 2. Cele do osiągnięcia Tworzenie możliwości dla młodzieży w wieku 18-35 lat. Wierzymy, że młodzież jest bardziej zainteresowana i wyspecjalizowana w mediach oraz nowych technologiach. Większość młodzieży wyrosła w erze Internetu i używanie go jest dla nich naturalnym sposobem na ich codzienne życie. Uważamy, że to świetny pomysł, aby młodzież z chorobą psychiczną była w stanie uzyskać wsparcie w dostępie do współczesnego nowoczesnego społeczeństwa. 3. Główne działania ponadnarodowe (jak wstępnie planowano, do potwierdzenia z partnerami) Zapoznać się/nawiązać współpracę z organizacjami pracującymi z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lub gmin, organizacji, które rozwinęły usługi e-commerce. 4. Planowane efekty Znalezienie organizacji do współpracy z innymi projektami, tworzenia kontaktów. Uczenie się od innych na temat pracy z ludźmi w grupach : 1) e-commerce, 2) tworzenia rękodzieła, 3) sprzedaży produktów, 4) Kolejny krok ( bliżej do pracy ), a także zapoznanie się metodami ich pracy. Wymiana informacji i doświadczeń. Wszelkie szczegóły dotyczące projektu i zasad ich wdrażania wyjaśni zainteresowanym Pani Lena Malm, mail: lena kropka malm małpa socialresurs kropka goteborg kropka se

Download: Fiszka Projektu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance