La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów z Polski do współpracy 18 Février 2014 imprimer

Instytucja non profit w Szwecji poszukuje do współpracy instytucji z Polski mających doświadczenia we współpracy z grupą docelową i tematami wskazanymi w projekcie. W przypadku projektów szwedzkich partnerzy najpierw realizują projekt wstępny, w czasie trwania którego poszukują potencjalnych partnerów (rozeznanie rynku), a dopiero kolejnym etapem jest zawiązywana faktyczna współpraca ponadnarodowa i realizowany jest właściwy projekt z partnerami. Instytucja szwedzka o charakterze podobnym do polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Göteborg, oferuje osobom/obywatelom Göteborga różne usługi w dziedzinie Społecznej takich jak wsparcie dla bezdomnych, osób uzależnionych, zagrożonych przemocą dzieci i wiele więcej. Administracja prowadzi różne działania rehabilitacyjne i profilaktyczne. Domy Aktywności (Activity house) (są cztery w mieście) mają na celu wspieranie osób z chorobami psychicznymi, tworząc wartościowe miejsca pracy, powodując interakcje społeczne oraz wsparcie umożliwiające znalezienie odpowiedniej drogi do pracy lub nauki. Grupą docelową tych działań są osoby w wieku 18-65 lat. Ludzie, którzy są w sytuacjach, które sprawiają, że trudniej im uzyskać skuteczny dostęp do edukacji formalnej w całym tradycyjnym systemie szkolnictwa i do wejścia na rynek pracy. Domy Aktywności oferują zajęcia w dni powszednie, jak różne kursy, wspólne obiady, spotkania z innymi ludźmi, słuchanie muzyki, czytanie gazet, itp. Domy są rozrzucone w różnych częściach miasta (liczące 500,000 ). W każdym domu są też grupy pracujące z wspieranymi szkoleniami zawodowymi. Domy aktywności współpracują z innymi partnerami, np. pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami psychiatrii , trenerami pracy. Krótki opis międzynarodowej współpracy: 1. Problemy do rozwiązania (uzasadnienie potrzeby współpracy ponadnarodowej) Celem projektu jest zwrócenie uwagi na naszą grupę docelową, osób z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnych, wiek 18-35 . Chcemy pokazać, że wielu z nich jest twórcza i artystycznie uzdolniona. Ci młodzi uczestnicy projektu potrzebują areny, gdzie ich umiejętności mogłyby być zauważone czy pokazane szerszej publiczności, umiejętności, które nie są konieczne rękodziełem. Celem jest, aby otrzymali oni wsparcie konieczne do osiągnięcia swoich własnych celów. 2. Cele do osiągnięcia Tworzenie możliwości dla młodzieży w wieku 18-35 lat. Wierzymy, że młodzież jest bardziej zainteresowana i wyspecjalizowana w mediach oraz nowych technologiach. Większość młodzieży wyrosła w erze Internetu i używanie go jest dla nich naturalnym sposobem na ich codzienne życie. Uważamy, że to świetny pomysł, aby młodzież z chorobą psychiczną była w stanie uzyskać wsparcie w dostępie do współczesnego nowoczesnego społeczeństwa. 3. Główne działania ponadnarodowe (jak wstępnie planowano, do potwierdzenia z partnerami) Zapoznać się/nawiązać współpracę z organizacjami pracującymi z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lub gmin, organizacji, które rozwinęły usługi e-commerce. 4. Planowane efekty Znalezienie organizacji do współpracy z innymi projektami, tworzenia kontaktów. Uczenie się od innych na temat pracy z ludźmi w grupach : 1) e-commerce, 2) tworzenia rękodzieła, 3) sprzedaży produktów, 4) Kolejny krok ( bliżej do pracy ), a także zapoznanie się metodami ich pracy. Wymiana informacji i doświadczeń. Wszelkie szczegóły dotyczące projektu i zasad ich wdrażania wyjaśni zainteresowanym Pani Lena Malm, mail: lena kropka malm małpa socialresurs kropka goteborg kropka se

Pobierz: Fiszka Projektu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale