Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Forum międzynarodowe w Malmo 24 lutego 2014 drukuj

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że Partner KIW,  Szwedzka Rada EFS – Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w Malmo organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmo. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW. Głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   W spotkaniu, oprócz instytucji szwedzkich (z różnych regionów Szwecji)  i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 80 instytucji/projektów. 

 

Zakres tematyczny Forum Zakres tematyczny Forum jest szeroki i odpowiada obszarom wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupy docelowe projektów szwedzkich obejmują w szczególności osoby młode pozostające bez pracy, długotrwale bezrobotnych, osoby niepełnosprawne, nowoprzybyłych imigrantów, społeczność romska oraz inne grupy defaworyzowane.Podmioty mogące wziąć udział

 

W Forum mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące kryteria (kryteria są ułożone wg ich ważności):

 

 1. Podmioty realizujące projekty w ramach PO KL, które zamierzają rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy. 
 2. Podmioty, które planują składanie wniosków w 2014 r. w ramach konkursów w na projekty współpracy ponadnarodowej zaplanowanych w komponencie centralnym lub regionalnym. 

Jest to szczególnie istotne wydarzenie, mając na uwadze możliwość rozszerzenia realizowanych projektów PO KL o komponent ponadnarodowy. Prosimy pamiętać, iż w przypadku nawiązania współpracy ponadnarodowej i przyjęcia przez IP/IP2 projektu do realizacji w formie rozszerzonej o komponent ponadnarodowy z partnerem zagranicznym uczestniczącym w Forum, istnieje możliwość uwzględnienia w ramach budżetu współpracy ponadnarodowej kosztów jej nawiązania. Jednakże do tego momentu Beneficjent bierze udział w Forum i ponosi koszty z nim związane na własne ryzyko.

 

Nowa formuła

 

Nowością w przypadku organizacji najbliższego Forum będzie proces znacznie wcześniejszego niż dotychczas doboru partnerów ponadnarodowych pod katem zgodności merytorycznej projektów oraz próba zainicjowania współpracy jeszcze przed samym wydarzeniem (kontakt mailowy/telefoniczny między Beneficjentem PO KL z Polski i potencjalnym partnerem zagranicznym). W konsekwencji, Forum będzie spotkaniem instytucji wstępnie deklarujących chęć współpracy i chcących uszczegółowią jej zakres i wyjaśnią wątpliwości z udziałem facylitatorów. Oczywiście, istnieje także możliwość nawiązania podczas Forum nowych kontaktów międzynarodowych, niezależnie od wcześniejszych rozmów w procesie wstępnego doboru. Mamy nadzieję, iż przyjęcie takiej formuły wydarzenia wpłynie pozytywnie na jego efektywność w postaci zwiększenia liczby i jakości projektów współpracy ponadnarodowej.

 

Sposób zgłoszenia 

 

Projekty na forum należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w postaci wypełnionych po angielsku opisów projektów, tzw. fiszek projektowych (w załączeniu znajduje się obowiązujący do wypełnienia po angielsku wzór fiszki projektowej dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem). 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ">magdalena kropka karczewska małpa cpe kropka gov kropka pl , termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 28 lutego br. 

 

Przy wypełnianiu fiszki szczególna uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji projektu we współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych Fishing Pool Krajowej Instytucji Wspomagającej, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum. 

 

Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji projektodawcy z uczestnictwa w Forum, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna organizacja z listy rezerwowej.Warto mieć na uwadze, iż w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rośnie szansa na odpowiednie dopasowanie zagranicznych instytucji i nawiązanie współpracy, ponieważ zgłaszane fiszki będą systematycznie przekazywane stronie szwedzkiej w celu doboru odpowiednich projektów pod katem rozmów mających na celu nawiązanie partnerstw ponadnarodowych.

 

Kwestie organizacyjne

 

Uprzejmie informujemy, iż uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia). Szczegółowy program Ponadnarodowego Forum Partnerskiego i informacje organizacyjne zostaną przekazane w terminie późniejszym, w miarę ich uzyskania od instytucji szwedzkiej, będącej głównym organizatorem wydarzenia.Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w Malmo.

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

 

Pobierz: fiszka projektowa

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych