The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkania informacyjne poświęcone Konkursowi 6.1.1 OP HC 27 February 2014 print

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ramach Konkursu nr 13/6.1.1/2014 serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 4 brand 2014 r., tj. Tuesday, o godz. 10.00, w siedzibie Ośrodka, przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy.

  Zgłoszenia do udziału w seminarium proszę przesyłać mailowo na adres ">wojciechowska małpa pte kropka bydgoszcz kropka pl w treści maila wpisując imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres, dane telefoniczne i kontakt mailowy.

 

 • Drugie spotkanie odbędzie się 5 brand 2014 r.o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku EFS w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 9 (rejestracja od godz. 9.30).

  Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca br. do godz. 16.00:

 

Spotkanie poprowadzi Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który omówi kryteria i zasady ogłoszonego konkursu. W spotkaniu będą również uczestniczyli doradcy RO EFS, gotowi do pomocy podczas przygotowania wniosków aplikacyjnych i odpowiedzi na Państwa pytania.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance