Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zatwierdzenie listy wszystkich wniosków, które podlegały ocenie formalno –merytorycznej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe 27 Februar 2014 drucken

Bitte seien geraten, że w dniu 25 lutego 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę wszystkich Anwendungen, które podlegały ocenie formalno –merytorycznej w ramach konkursu Nr. 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób bezrobotnych na regionalnym rynku pracy. Wnioski przyjęte do oceny globalnej będą oceniane przez Panel Ekspertów zgodnie z pilotażową procedurą wyboru projektów modelowych. O wynikach oceny globalnej poinformujemy Państwa niezwłocznie po zakończeniu prac Panelu Ekspertów.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung