The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatwierdzenie listy wszystkich wniosków, które podlegały ocenie formalno –merytorycznej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe 27 February 2014 print

Please be advised, że w dniu 25 lutego 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę wszystkich applications, które podlegały ocenie formalno –merytorycznej w ramach konkursu No. 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób bezrobotnych na regionalnym rynku pracy. Wnioski przyjęte do oceny globalnej będą oceniane przez Panel Ekspertów zgodnie z pilotażową procedurą wyboru projektów modelowych. O wynikach oceny globalnej poinformujemy Państwa niezwłocznie po zakończeniu prac Panelu Ekspertów.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance