Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zusätzliche Mittel aus dem Reservefonds für Arbeit Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 3 März 2014 drucken

Auf 24 lutego 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów dla osób bezrobotnych do 25 roku życia. Zgodnie z wnioskiem Marszałka obejmującym wnioski 19 powiatowych urzędów pracy, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało w sumie środki w wysokości 7.267,6 tys. zł (tabela). W ramach tej kwoty przewiduje się zaktywizowanie 889 osób bezrobotnych poprzez takie instrumenty rynku pracy jak: staże, refundacje podmiotowi prowadzącemu działalność  gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, roboty publiczne oraz prace interwencyjne.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung