The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Additional funds from the reserve fund of Labour Ministry of Labour and Social Policy 3 March 2014 print

On 24 lutego 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów dla osób bezrobotnych do 25 years. Zgodnie z wnioskiem Marszałka obejmującym wnioski 19 District Labour Offices, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało w sumie środki w wysokości 7.267,6 thousand. zł (table). W ramach tej kwoty przewiduje się zaktywizowanie 889 osób bezrobotnych poprzez takie instrumenty rynku pracy jak: internships, refundacje podmiotowi prowadzącemu działalność  gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, training, roboty publiczne oraz prace interwencyjne.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance