The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regional Employment Board 3 March 2014 print

On 28 lutego 2014 r. odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu. Podczas obrad członkowie WRZ zaopiniowali pozytywnie Plan podziału środków Funduszu Pracy dla WUP w Toruniu na 2014 rok, Sprawozdanie z działalności WUP w Toruniu za 2013 rok, w tym współpracę z powiatowymi urzędami pracy oraz Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok. Ponadto zostało zaopiniowanych 37 wniosków o powołanie nowych kierunków kształcenia w 71 zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie posiedzenia członkowie WRZ przyjęli także Plan działania WUP w Toruniu na 2014 rok wraz z informacją o planie współdziałania wup i pup województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku oraz Plan szkolenia członków WRZ w 2014 roku. Szczegóły zostaną zawarte w protokole z posiedzenia WRZ, który zostanie umieszczony w zakładce Wojewódzka Rada Zatrudnienia/Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance