La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conseil régional de l'emploi 3 Mars 2014 imprimer

Sur 28 lutego 2014 r. odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu. Podczas obrad członkowie WRZ zaopiniowali pozytywnie Plan podziału środków Funduszu Pracy dla WUP w Toruniu na 2014 rok, Sprawozdanie z działalności WUP w Toruniu zarokpan> 2013 rok, w tym współpracę z powiatowymi urzędami pracy oraz Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok. Ponadto zostało zaopiniowanych 37 wniosków o powołanie nowych kierunków kształcenia w 71 zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie posiedzenia członkowie WRZ przyjęli także Plan działania WUP w Toruniu na 2014 rok wraz z informacją o planie współdziałania wup i pup województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku oraz Plan szkolenia członków WRZ w 2014 année. Szczegóły zostaną zawarte w protokole z posiedzenia WRZ, który zostanie umieszczony w zakładce Wojewódzka Rada Zatrudnienia/Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale