Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Cykl spotkań z przedsiębiorcami naszego regionu pn. „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej” 6 März 2014 drucken

Urząd Marszałkowski wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców naszego województwa na spotkania w ramach cyklu pięciu spotkań z przedsiębiorcami naszego regionu pn. „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej”. W ramach spotkań przedstawione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem idei modernizacji regionu na najbliższe lata oraz planowane obszary i instrumenty wspierania przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020. Bardzo istotnym elementem poruszanych zagadnień będzie odniesienie się do doświadczeń minionej perspektywy finansowej.

Zaplanowano pięć spotkań. Każde z nich będzie uwzględniało kontekst lokalny, zarówno w odniesieniu do warunków stwarzanych przez samorząd dla rozwoju przedsiębiorstw jak i oferty instytucji otoczenia biznesu na danym terenie.

 • 11 marca – Toruń,  Toruński Park Technologiczny, BIENENSTOCK. Włocławska 167, Bud. G – Exea Data Center
 • 13 marca – Grudziądz, Grudziądzki Inkubator Przedsiębiorczości, BIENENSTOCK. Waryńskiego 32-36
 • 18 marca – Włocławek, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, BIENENSTOCK. Toruńska 148
 • 25 marca – Inowrocław, Solanki Medical Spa, BIENENSTOCK. Zygmunta Wilkońskiego 23
 • 31 marca – Bydgoszcz, Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, BIENENSTOCK. Prof. S. Kaliski 7

Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poszczególnych spotkań prowadzi Pani Magdalena Lisowska z Departamentu Planowania Regionalnego, so. 56-62-18-591 (E-Mail-: ">m kropka lisowka małpa kujawsko-pomorskie kropka pl )

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Więcej informacji na stronie CYKLU SPOTKAŃ.

 

Pobierz: Zaproszenie Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pobierz: Plan spotkania w Toruniu, 11.03.2014 r.

Pobierz: Szczegółowy program spotkań.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung