The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cykl spotkań z przedsiębiorcami naszego regionu pn. „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej” 6 March 2014 print

Urząd Marszałkowski wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców naszego województwa na spotkania w ramach cyklu pięciu spotkań z przedsiębiorcami naszego regionu pn. „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej”. W ramach spotkań przedstawione zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem idei modernizacji regionu na najbliższe lata oraz planowane obszary i instrumenty wspierania przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020. Bardzo istotnym elementem poruszanych zagadnień będzie odniesienie się do doświadczeń minionej perspektywy finansowej.

Zaplanowano pięć spotkań. Każde z nich będzie uwzględniało kontekst lokalny, zarówno w odniesieniu do warunków stwarzanych przez samorząd dla rozwoju przedsiębiorstw jak i oferty instytucji otoczenia biznesu na danym terenie.

 • 11 marca – Toruń,  Toruński Park Technologiczny, st. Włocławska 167, Bud. G – Exea Data Center
 • 13 marca – Grudziądz, Grudziądzki Inkubator Przedsiębiorczości, st. Waryńskiego 32-36
 • 18 marca – Włocławek, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, st. Torun 148
 • 25 marca – Inowrocław, Solanki Medical Spa, st. Zygmunta Wilkońskiego 23
 • 31 marca – Bydgoszcz, Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, st. Prof. S. Kaliski 7

Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poszczególnych spotkań prowadzi Pani Magdalena Lisowska z Departamentu Planowania Regionalnego, such. 56-62-18-591 (email: ">m kropka lisowka małpa kujawsko-pomorskie kropka pl )

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Więcej informacji na stronie CYKLU SPOTKAŃ.

 

Download: Zaproszenie Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Download: Plan spotkania w Toruniu, 11.03.2014 r.

Download: Szczegółowy program spotkań.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance