Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisana umowa na budowę internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego 6 März 2014 drucken

W związku z wynikającym z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązkiem upublicznienia zapytań ofertowych przy realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informujemy, że przewidywany termin uruchomienia internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego to IV kwartał 2014 r. O dokładnym terminie wdrożenia portalu beneficjenci zostaną poinformowani na co najmniej 10 dni roboczych przed powstaniem obowiązku upublicznienia zapytań ofertowych na ww. stronie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung