The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisana umowa na budowę internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego 6 March 2014 print

W związku z wynikającym z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązkiem upublicznienia zapytań ofertowych przy realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informujemy, że przewidywany termin uruchomienia internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego to IV kwartał 2014 r. O dokładnym terminie wdrożenia portalu beneficjenci zostaną poinformowani na co najmniej 10 dni roboczych przed powstaniem obowiązku upublicznienia zapytań ofertowych na ww. stronie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance