The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisana umowa na budowę internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego 6 March 2014 print

W związku z wynikającym z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązkiem upublicznienia zapytań ofertowych przy realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informujemy, że przewidywany termin uruchomienia internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego to IV kwartał 2014 r. O dokładnym terminie wdrożenia portalu beneficjenci zostaną poinformowani na co najmniej 10 dni roboczych przed powstaniem obowiązku upublicznienia zapytań ofertowych na ww. stronie.

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance