Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisano kolejną umowę w ramach Poddziałania 6.1.1 6 März 2014 drucken

Bitte seien geraten, iż dnia 28.02.2014 r. Provincial Arbeitsamt geschlossen 1 umowę o dofinansowanie projektu wyłonioną do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013, dla Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt. Der Wert des obigen. umowy wynosi 820 243,54 PLN.


Dotychczas w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013 zostały podpisane 23 umowy na łączną wartość 13 754 187,72 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung