Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 10 März 2014 drucken

Bitte seien geraten, że w dniach 7 ich 10 Marke 2014 r. WUP w Toruniu zawarł  kolejne umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych
w ramach konkursu Nr. 7/6.1.2/2013 na Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Wartość wszystkich 19 umów o dofinansowanie wynosi
3 502 657,10 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania 2 977 258,54 PLN oraz wkład własny wnoszony przez Beneficjentów w wysokości 525 398,56  PLN. Proces podpisywania umów o dofinansowanie przyjętych do realizacji w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 został zakończony.

 

Pobierz: Lista podpisanych umów

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung