The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 10 March 2014 print

Please be advised, że w dniach 7 i 10 brand 2014 r. WUP w Toruniu zawarł  kolejne umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych
w ramach konkursu No. 7/6.1.2/2013 na Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Wartość wszystkich 19 umów o dofinansowanie wynosi
3 502 657,10 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania 2 977 258,54 PLN oraz wkład własny wnoszony przez Beneficjentów w wysokości 525 398,56 PLN. Proces podpisywania umów o dofinansowanie przyjętych do realizacji w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 został zakończony.

 

Download: Lista podpisanych umów

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance