La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 10 Mars 2014 imprimer

S'il vous plaît noter, że w dniach 7 i 10 marque 2014 r. WUP w Toruniu zawarł  kolejne umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych
w ramach konkursu nr 7/6.1.2/2013 na Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Wartość wszystkich 19 umów o dofinansowanie wynosi
3 502 657,10 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania 2 977 258,54 PLN oraz wkład własny wnoszony przez Beneficjentów w wysokości 525 398,56  PLN. Proces podpisywania umów o dofinansowanie przyjętych do realizacji w ramach konkursu 7/6.1.2/2013 został zakończony.

 

Pobierz: Lista podpisanych umów

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale