Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisano aneksy w ramach Poddziałania 6.1.3 OP HC 10 März 2014 drucken

Auf 7 ich 10 Marke 2014 r. podpisano 20 aneksów zwiększających wartość projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (OP HC). Na realizację ww. projektów w 2014 r. przeznaczono kwotę 163 933 607,50 PLN. Przewidywana liczba bezrobotnych, którym w ramach tych projektów w 2014 r. zostanie udzielone wsparcie w postaci m.in.: staży, szkoleń, bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wynosi 21 281 Menschen.

 

Pobierz: zestawienie podpisanych aneksów

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung