La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisano aneksy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO CH 10 Mars 2014 imprimer

Sur 7 i 10 marque 2014 r. signé 20 aneksów zwiększających wartość projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Améliorer l'employabilité et l'élévation du niveau de l'activité économique du programme opérationnel chômeurs du capital humain (PO CH). Na realizację ww. projektów w 2014 r. przeznaczono kwotę 163 933 607,50 PLN. Przewidywana liczba bezrobotnych, którym w ramach tych projektów w 2014 r. zostanie udzielone wsparcie w postaci m.in.: staży, szkoleń, bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wynosi 21 281 personnes.

 

Pobierz: zestawienie podpisanych aneksów

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale