Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2014 r. 10 März 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

          

Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy w końcu lutego 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 157 019 bezrobotnych. Dies war 371 Menschen (0,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4625 osób (2,9%) mniej niż w końcu lutego 2013 roku. W odniesieniu do lutego 2013 r., w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 powiatach (od 0,3% vonpowiecie rypińskim do 14,5% w Grudziądzu), natomiast wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 0,2% w Toruniu do 4,8% w powiecie lipnowskim).

W stosunku do grudnia ubr. liczba bezrobotnych w naszym województwie wzrosła o 4,6% (6952 Menschen). W analogicznym okresie roku 2013 wzrost ten był prawie dwukrotnie większy i wyniósł 8,6% (12 805 osób).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2014 r. wyniosła 2 257 tys. Menschen i w odniesieniu do stycznia 2014 r. spadła o 3,7 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 41 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W lutym 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6987 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1039 więcej niż w styczniu 2014 r. i o 584 więcej niż w lutym 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung