La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Février 2014 r. 10 Mars 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

          

Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy w końcu lutego 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 157 019 bezrobotnych. Ce fut 371 personnes (0,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4625 osób (2,9%) mniej niż w końcu lutego 2013 roku. W odniesieniu do lutego 2013 r., w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 powiatach (od 0,3% wà partir deowiecie rypińskim do 14,5% w Grudziądzu), natomiast wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 0,2% w Toruniu do 4,8% w powiecie lipnowskim).

W stosunku do grudnia ubr. liczba bezrobotnych w naszym województwie wzrosła o 4,6% (6952 personnes). W analogicznym okresie roku 2013 wzrost ten był prawie dwukrotnie większy i wyniósł 8,6% (12 805 osób).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2014 r. wyniosła 2 257 tys. personnes i w odniesieniu do stycznia 2014 r. spadła o 3,7 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 41 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W lutym 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6987 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1039 więcej niż w styczniu 2014 r. i o 584 więcej niż w lutym 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale