The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejna aktualizacja zawodów 17 March 2014 print

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zapraszają do zapoznania się z nową aktualizacją 14 competition. Wśród nich znalazły się: introligator, upholsterer, wędliniarz, technik technologii drewna, garment technologist, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik analityk, mechanik monter maszyn i urządzeń, technik organizacji reklamy, technik żeglugi śródlądowej, muzyk, lektor języków obcych, philologist – filologia obcojęzyczna oraz tłumacz.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance