La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wnioskówkonkurs 13/6.1.1/2014 des sous-mesure 6.1.1 PO CH 20 Mars 2014 imprimer

W związku z zakończeniem 14 marque 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 13/6.1.1/2014 ogłoszonego w ramach Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przedstawia poniżej szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Pobierz: Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania  w ramach konkursu  zamkniętego nr 13/6.1.1/2014 des sous-mesure 6.1.1 PO CH

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale