Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie März 2014 r. 7 April 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu marca 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 151 740 bezrobotnych. Dies war 5279 osób (3,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 7343 osoby (4,6%) mniej niż w końcu marca 2013 roku. W marcu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2561 osób (1,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2014 r. wyniosła 2 184 tys. Menschen i w odniesieniu do lutego 2014 r. spadła o blisko 72 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 22 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im März 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 29 osób w powiecie wąbrzeskim do 502 osób w powiecie toruńskim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W marcu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 8345 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1358 więcej niż w lutym 2014 r. i o 1539 więcej niż w marcu 2013 r.

 

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung