The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2014 r. 7 April 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu marca 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 151 740 Unemployment. This was 5279 osób (3,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 7343 osoby (4,6%) mniej niż w końcu marca 2013 roku. W marcu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2561 osób (1,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2014 r. wyniosła 2 184 thousand. people i w odniesieniu do lutego 2014 r. spadła o blisko 72 tys. people (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 22 tys. Unemployment).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In March 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: from 29 osób w powiecie wąbrzeskim do 502 osób w powiecie toruńskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W marcu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 8345 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1358 więcej niż w lutym 2014 r. i o 1539 więcej niż w marcu 2013 r.

 

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance