Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Targi Pracy i Kariery UTP w Bydgoszczy – 10 April 2014 r. 9 April 2014 drucken

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach pracy, których organizatorem jest Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy.

Messe stattfinden wird 10 April 2014 r., przy al. Prof. S. Kaliski 7, w budynku głównym 2.1., in Stunden 10.00 – 14.00..

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej będą również jednym z wystawców.

Bliższe informacje o targach można znaleźć na stronie Organizatora Biura Karier UTP.

ZAPRASZAMY

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung