Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

TARGI PRACY WE WŁOCŁAWKU 9 April 2014 drucken

Ponad 400 osób wzięło udział w Targach Pracy, które odbyły się w dniu 8 kwietnia br. w hotelu „MŁYN” we Włocławku. Targi Pracy zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku.

W Targach Pracy wzięło udział 28 wystawców m.in. Arbeitgeber, agencje zatrudnienia, szkoły, uczelnie i publiczne służby zatrudnienia.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły znaleźć oferty pracy w kraju i za granicą, poznać oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec pracowników oraz dowiedzieć się o aktualnych kierunkach kształcenia.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung