Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w marcu 2014 r. 11 kwietnia 2014 drukuj

W marcu 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 035 bezrobotnych (o 35,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4,1% więcej niż w marcu 2013 r.).

Podjęcia pracy – 7645 osób – stanowiły 42,4% ogółu wyłączeń (w lutym było to odpowiednio: 5760 osób i 43,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6683 bezrobotnych (o 26,2% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 962 osoby (o 107,8% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 330 osób (o 175 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 391 osób (o 233 osoby więcej). W marcu 125 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lutym – 56 osób), a 103 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 88 osób w lutym). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 13 bezrobotnych (w lutym – 6 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 444 bezrobotnych (o 225 osób więcej niż w lutym), staże rozpoczęło 3197 bezrobotnych (o 901 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 976 bezrobotnych (o 727 osób więcej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w lutym).

Według stanu w dniu 31 marca 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 516 bezrobotnych (wobec 11637 osób w końcu lutego), w tym:

–      341 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 190 osób),

–      7106 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 4434 osoby),

–      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 10 osób),

–      1307 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 1311 osób),

–      693 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w lutym – 438 osób),

–      1198 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 271 osób),

–      4848 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lutym – 4983 osoby);

–      14 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w lutym nie było takich osób).

W marcu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3656 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 2980 osób), w tym 3458 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 2884 osoby), a 142 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 96 osób).

Według stanu w końcu marca 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 67 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 705 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W marcu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8483 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 21,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 24,6% więcej niż w marcu 2013 r.). Było to:

–      4412 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w lutym – 3912 propozycji, w marcu 2013 r. – 3589). Wśród nich było 3529 propozycji stażu (o 404 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 844 więcej niż w marcu 2013 r.), 883 propozycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 96 więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21 mniej niż w marcu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      4071 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1248 na zatrudnienie subsydiowane i 2823 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 32,4% (996 miejsc), a w odniesieniu do marca 2013 r. zwiększyła się o 26,5% (854 miejsca). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 12,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 42,1% w odniesieniu do marca 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 122,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,4% w stosunku do marca 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 216 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 2 propozycje (w tym 1 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4373 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 35 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2014 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych