The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2014 r. 11 April 2014 print

In March 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 18 035 bezrobotnych (the 35,3% more than in the previous month and the 4,1% więcej niż w marcu 2013 r.).

Work – 7645 people - were 42,4% general exemptions (w lutym było to odpowiednio: 5760 persons and 43,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6683 bezrobotnych (o 26,2% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 962 osoby (o 107,8% więcej). Intervention work started 330 osób (o 175 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 391 osób (o 233 osoby więcej). In March 125 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lutym – 56 osób), a 103 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 88 osób w lutym). Others took the form of subsidized employment 13 bezrobotnych (w lutym – 6 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 444 Unemployment (o 225 osób więcej niż w lutym), internships started 3197 Unemployment (the 901 more people), socially useful work adopted 976 Unemployment (the 727 more people), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w lutym).

Według stanu w dniu 31 brand 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 516 bezrobotnych (wobec 11637 osób w końcu lutego), including:

–      341 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 190 people),

–      7106 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 4434 people),

–      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 10 people),

–      1307 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 1311 people),

–      693 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w lutym – 438 people),

–      1198 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 271 osób),

–      4848 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lutym – 4983 people);

–      14 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w lutym nie było takich osób).

In March 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3656 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 2980 osób), including 3458 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 2884 osoby), a 142 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 96 osób).

Według stanu w końcu marca 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 67 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 705 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In March 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8483 vacancies and of professional activation (the 21,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 24,6% więcej niż w marcu 2013 r.). This was:

–      4412 availability of professional activation (w lutym – 3912 propozycji, w marcu 2013 r. – 3589). Wśród nich było 3529 propozycji stażu (the 404 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 844 więcej niż w marcu 2013 r.), 883 propozr.je event of community work (o 96 więcej niż w poprzednim miesiącu, but 21 mniej niż w marcu 2013 r.), there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      4071 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1248 na zatrudnienie subsydiowane i 2823 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 32,4% (996 miejsc), a w odniesieniu do marca 2013 r. zwiększyła się o 26,5% (854 space). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 12,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 42,1% w odniesieniu do marca 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 122,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,4% w stosunku do marca 2013 r.).

For people with disabilities reported 216 proposals vacancies and of professional activation (w tym 30 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 2 proposals (w tym 1 na formy sincludingiowin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4373 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 35 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2014 w zakładce PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance