Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie z redaktorami niemieckiej gazety „UnAufgefordert” 29 April 2014 drucken

23 April 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie redaktorów studenckiej gazety „UnAufgefordert” z przedstawicielami WUP w Toruniu. Powyższy periodyk wydawany jest na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie od 1989 r.

Głównym tematem rozmowy były przyczyny migracji zarobkowej znacznej liczby polskich studentów opuszczających kraj zaraz po ukończeniu nauki. Redaktorów ciekawiły przyczyny takiego obrotu sytuacji oraz sposoby przeciwdziałania migracji studentów do innych krajów UE. Podczas spotkania omówiono sytuację młodych ludzi na kujawsko-pomorskim rynku pracy oraz pozycję regionu na tle kraju.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung