The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie z redaktorami niemieckiej gazety „UnAufgefordert” 29 April 2014 print

23 April 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie redaktorów studenckiej gazety „UnAufgefordert” z przedstawicielami WUP w Toruniu. Powyższy periodyk wydawany jest na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie od 1989 r.

Głównym tematem rozmowy były przyczyny migracji zarobkowej znacznej liczby polskich studentów opuszczających kraj zaraz po ukończeniu nauki. Redaktorów ciekawiły przyczyny takiego obrotu sytuacji oraz sposoby przeciwdziałania migracji studentów do innych krajów UE. Podczas spotkania omówiono sytuację młodych ludzi na kujawsko-pomorskim rynku pracy oraz pozycję regionu na tle kraju.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance