La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie z redaktorami niemieckiej gazety „UnAufgefordert” 29 Avril 2014 imprimer

23 Avril 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie redaktorów studenckiej gazety „UnAufgefordert” z przedstawicielami WUP w Toruniu. Powyższy periodyk wydawany jest na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie od 1989 r.

Głównym tematem rozmowy były przyczyny migracji zarobkowej znacznej liczby polskich studentów opuszczających kraj zaraz po ukończeniu nauki. Redaktorów ciekawiły przyczyny takiego obrotu sytuacji oraz sposoby przeciwdziałania migracji studentów do innych krajów UE. Podczas spotkania omówiono sytuację młodych ludzi na kujawsko-pomorskim rynku pracy oraz pozycję regionu na tle kraju.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale