Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w marcu 2014 r. 5 Mai 2014 drucken

Według stanu w końcu marca 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 151 674 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 7. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 3,4%, a w stosunku do marca roku 2013 spadek wyniósł 4,7% (w Polsce w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3,3%, a w porównaniu z marcem 2013 r. wystąpił spadek o 5,7%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w marcu wyniosła 18,2%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zmniejszyła się o 0,6 pkt. proc., a w stosunku do marca 2013 r. – o 0,8 pkt. proc. (w Polsce stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc w odniesieniu do lutego i o 0,8 pkt. proc. w stosunku do marca 2013 r. i wyniosła 13,5%).

 

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung