Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2014 r. 9 Mai 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu kwietnia 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 143 622 bezrobotnych. Dies war 8052 osoby (5,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 350 osób (7,3%) mniej niż w końcu kwietnia 2013 roku. W kwietniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 4111 osób (2,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2014 r. wyniosła 2 082 tys. Menschen i w odniesieniu do marca 2014 r. spadła o ponad 100 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 59 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W kwietniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 117 osób w powiecie wąbrzeskim do 703 osób w powiecie lipnowskim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W kwietniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6549 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1934 mniej niż w marcu 2014 r., aber 768 więcej niż w kwietniu 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung