Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Rozpoczęcie badania ankietowego pracodawców 16 Mai 2014 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że od 15 maja do 30 Juni 2014 r. trwa ankietyzacja wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu systemowego: Rynek Pracy pod Lupą II. W związku z realizacją badania pracodawców, auf 15 Mai dieses Jahres. zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami PUP. Na stronie internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą II, w zakładce: Biblioteka -> Materiały ze spotkań zamieszczono prezentacje ze spotkania oraz materiały dla ankietera.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji badania pracodawców, prosimy kierować do:

 • Joanny Borkowskiej, so. 56 669 39 40
 • Marzeny Fabisiak, so. 56 669 49 22

z Wydziału Badań i Analiz

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung