The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Rozpoczęcie badania ankietowego pracodawców 16 May 2014 print

Ladies and Gentlemen,

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że od 15 maja do 30 June 2014 r. trwa ankietyzacja wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu systemowego: Rynek Pracy pod Lupą II. W związku z realizacją badania pracodawców, on 15 May this year. zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami PUP. Na stronie internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą II, w zakładce: Biblioteka -> Materiały ze spotkań zamieszczono prezentacje ze spotkania oraz materiały dla ankietera.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji badania pracodawców, prosimy kierować do:

 • Joanny Borkowskiej, such. 56 669 39 40
 • Marzeny Fabisiak, such. 56 669 49 22

z Wydziału Badań i Analiz

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance