La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Rozpoczęcie badania ankietowego pracodawców 16 Mai 2014 imprimer

Mesdames et Messieurs,

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że od 15 maja do 30 Juin 2014 r. trwa ankietyzacja wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu systemowego: Rynek Pracy pod Lupą II. W związku z realizacją badania pracodawców, sur 15 Mai de cette année. zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami PUP. Na stronie internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą II, w zakładce: Biblioteka -> Materiały ze spotkań zamieszczono prezentacje ze spotkania oraz materiały dla ankietera.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji badania pracodawców, prosimy kierować do:

 • Joanny Borkowskiej, tel. 56 669 39 40
 • Marzeny Fabisiak, tel. 56 669 49 22

z Wydziału Badań i Analiz

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale