Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferencja upowszechniająca Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów 22 Mai 2014 drucken

W imieniu Krajowej Instytucji Wspomagającej zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji pt.: „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca”.
W ramach projektu innowacyjnego „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca” organizuje konferencję upowszechniającą Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbędzie 30 Mai 2014 r. we Wrocławiu, w sali konferencyjnej hotelu Mercury Panorama, BIENENSTOCK. Dominikański 1.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowatorskie, skuteczne rozwiązania, które pozwalają uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów, a przede wszystkim produkt finalny projektu: model zdalnego nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Konferencja adresowana jest do organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacją i wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 
Udział w konferencji jest bezpłatny – konferencja jest finansowana ze środków EFS.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na www.promykslonca.pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung