La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja upowszechniająca Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów 22 Mai 2014 imprimer

W imieniu Krajowej Instytucji Wspomagającej zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji pt.: „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca”.
W ramach projektu innowacyjnego „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca” organizuje konferencję upowszechniającą Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbędzie 30 Mai 2014 r. we Wrocławiu, w sali konferencyjnej hotelu Mercury Panorama, RUCHE. Dominikański 1.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowatorskie, skuteczne rozwiązania, które pozwalają uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów, a przede wszystkim produkt finalny projektu: model zdalnego nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Konferencja adresowana jest do organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacją i wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 
Udział w konferencji jest bezpłatny – konferencja jest finansowana ze środków EFS.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na www.promykslonca.pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale