Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Artykuł promujący projekt Rynek Pracy pod Lupą II 23 Mai 2014 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, że 23 Mai 2014 r. w Gazecie Pomorskiej został opublikowany artykuł promujący projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II. Ma on charakter informujący o zadaniach realizowanych w projekcie, a także możliwościach wykorzystania jego wyników przez różne grupy odbiorców. Artykuł ma na celu również zachęcenie pracodawców do udziału w badaniu ankietowym, które rozpoczęło się w połowie maja br i potrwa do końca czerwca.

Treść artykułu jest dostępna również na stronie internetowej projektu www.podlupa.wup.torun.pl w zakładce Biblioteka -> Materiały promocyjne

Wir laden Sie ein zu lesen!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung