The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Artykuł promujący projekt Rynek Pracy pod Lupą II 23 May 2014 print

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, że 23 May 2014 r. w Gazecie Pomorskiej został opublikowany artykuł promujący projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II. Ma on charakter informujący o zadaniach realizowanych w projekcie, a także możliwościach wykorzystania jego wyników przez różne grupy odbiorców. Artykuł ma na celu również zachęcenie pracodawców do udziału w badaniu ankietowym, które rozpoczęło się w połowie maja br i potrwa do końca czerwca.

Treść artykułu jest dostępna również na stronie internetowej projektu www.podlupa.wup.torun.pl w zakładce Biblioteka -> Materiały promocyjne

We invite you to read!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance