La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Artykuł promujący projekt Rynek Pracy pod Lupą II 23 Mai 2014 imprimer

Mesdames et Messieurs,

S'il vous plaît noter, że 23 Mai 2014 r. w Gazecie Pomorskiej został opublikowany artykuł promujący projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II. Ma on charakter informujący o zadaniach realizowanych w projekcie, a także możliwościach wykorzystania jego wyników przez różne grupy odbiorców. Artykuł ma na celu również zachęcenie pracodawców do udziału w badaniu ankietowym, które rozpoczęło się w połowie maja br i potrwa do końca czerwca.

Treść artykułu jest dostępna również na stronie internetowej projektu www.podlupa.wup.torun.pl w zakładce Biblioteka -> Materiały promocyjne

Nous vous invitons à lire!

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale