Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferencja dotycząca wdrażania EFS. 3 Juni 2014 drucken

13 Juni 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbędzie się kolejna konferencja dotycząca wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko – pomorskim pod hasłem POKL – Machina pozytywnych zmian. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Landesarbeitsamt in Toruń, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Regionalne Ośrodki EFS w Bydgoszczy i Toruniu.

Konferencja będzie podsumowaniem dotychczasowych działań dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim. Poruszona zostanie koncepcja brokeringu edukacyjnego poprzez pokazanie doświadczeń projektu „Wykształcenie zawsze w cenie”. Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadami pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych. W programie konferencji przewidziano również prezentacje dobrych praktyk wsparcia ekonomii społecznej m.in. poprzez zaprezentowanie Spółdzielni Socjalnych, które powstały dzięki wsparciu EFS. Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną także doświadczenia projektów z komponentem ponadnarodowym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto konferencja zostanie wzbogacona o informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji, który dostępny jest poniżej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem (56) 656 11 22 (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, Dienstag 7.30 – 17.00 oraz piątek 7.30 – 14.00). Rekrutacja potrwa do 8 Juni 2014 Jahr.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung