La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja dotycząca wdrażania EFS. 3 Juin 2014 imprimer

13 Juin 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbędzie się kolejna konferencja dotycząca wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko – pomorskim pod hasłem POKL – Machina pozytywnych zmian. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Bureau régional du Travail à Toruń, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Regionalne Ośrodki EFS w Bydgoszczy i Toruniu.

Konferencja będzie podsumowaniem dotychczasowych działań dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim. Poruszona zostanie koncepcja brokeringu edukacyjnego poprzez pokazanie doświadczeń projektu „Wykształcenie zawsze w cenie”. Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadami pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych. W programie konferencji przewidziano również prezentacje dobrych praktyk wsparcia ekonomii społecznej m.in. poprzez zaprezentowanie Spółdzielni Socjalnych, które powstały dzięki wsparciu EFS. Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną także doświadczenia projektów z komponentem ponadnarodowym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto konferencja zostanie wzbogacona o informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji, który dostępny jest poniżej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem (56) 656 11 22 (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00 oraz piątek 7.30 – 14.00). Rekrutacja potrwa do 8 Juin 2014 année.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale